-->

Là công ty thành viên chủ chốt trực thuộc Tập đoàn PQC, PQC Hospitality chuyên cung cấp dịch vụ quản lý trong ngành công nghệ hiếu khách, đầu tư vào các dự án có liên quan và phát triển các thương hiệu trực thuộc trở thành những thương hiệu hàng đầu.

PQC Hospitality luôn xác định rõ:
  • Các yếu tố "đẳng cấp", "chuyên nghiệp", "phong cách" là những giá trị cốt lõi cần phải được duy trì và phát huy tối đa để gia tăng giá trị và uy tín cho thương hiệu.
  • Các chỉ tiêu về tăng trưởng doanh thu cần được đảm bảo hoàn thành một cách xuất sắc để mang lại khả năng thu hồi vốn tốt nhất.
1 / 3