PQC Hospitality mở ra cho bạn không chỉ một cơ hội có một công việc hấp dẫn, mà còn rất nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp phong phú và lâu dài.

Nếu bạn tin rằng bạn có những phẩm chất tốt có thể đóng góp thêm giá trị cho công ty PQC Hospitality, mong muốn phát triển lâu dài cùng công ty, chúng tôi luôn đón chào các bạn.

Phòng Nhân sự - PQC HOSPITALITY
194 Hoàng Văn Thụ, P.9, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
ĐT: (+848) 3 844 7233 – Fax: (+848) 3 844 7253
Email: recruitment@pqc.com.vn
1 / 3